Hvem er jeg? » Mit livsyn
HealingCircle

Min livsholdning er den, at vi er kommet her for at leve – og der igennem at lære. Selv om mit liv af og til har været (og er) rigtig svært, er det også rigt, og mit livssyn er lyst – jeg tror på glæden, og jeg føler mig privilegeret, når jeg oplever den selv, og når jeg ser andre opleve den. Men jeg føler mig allermest privilegeret, når jeg kan hjælpe andre til at opleve glæde.

Naturligvis er livet meget andet end glæde. Vi møder modgang på mange forskellige niveauer. Modgang, som kan gøre ondt, men som udvikler os og giver os visdom. Kunsten består i at finde de små lysglimt af glæde, som livet byder på, trods modgangen. Livskvalitet handler ikke så meget om, hvad livet møder os med, men mere om hvordan vi møder livet.

Som jeg beskriver under min alternative uddannelse, tror jeg på, at vi hver især har ansvaret for vores eget liv. Men det betyder ikke, at vi skal klare alting selv. De fleste af os har ind i mellem brug for hjælp til at komme videre, og det gør os ikke til mindreværdige mennesker. At bede andre om hjælp i en given situation, er også at tage ansvar for sig selv.

Når jeg arbejder med healing og clairvoyance føler jeg mig i tæt forbindelse med den Gud, som jeg tror på er i – og omkring – os alle. Når jeg under de enkelte behandlingsformer/sessions beskriver, hvordan jeg åbner mig for den universelle energi, er det for mig det samme som Guds energi. Det har haft stor betydning for mit liv, at jeg har fundet denne forbindelse, og det er en daglig kilde til glæde, at jeg ved og mærker, at den er der. Når jeg arbejder med energien, føler jeg mig på samme tid opfyldt af ydmyghed – og af stor styrke.

Jeg har stor respekt for livet, for naturen og for det enkelte menneske. Jeg tror på ethvert voksent menneskes ret til selv at afgøre, hvad der er bedst for ham eller hende, når blot det ikke gør skade på andre. Min interesse for at lytte til andre mennesker – til deres oplevelser, sorger og glæder – er dybfølt.


Karen Nørrelund Holsteinsgade 16, st. tv. 2100 København Ø 21 20 02 51 karen.noerrelund@gmail.com